Swedish Grand Prix - GP 2024 - MÅLTIDSANSVARIGA 6 mars Eventet är bemannat

Swedish Grand Prix - GP 2024 6-11 mars

Stippen/KM 1 17 mars

Kungsbacka Spring Meet - KSM. MÅLTIDS- och BOENDEANSVARIGA. 10 april

Kungsbacka Spring Meet - KSM 2024 11-15 april

Föräldrarhjälp - Förbereda Sommaravslutningen på Tjolöholm 21 april

NEWBODYFÖRSÄLJNING v34 - 37. Föräldrarhjälp före, under och efteråt. 1 maj

Trygghetsvandring i juli. Datum meddelas så fort vi vet. 12-20 juli

NEWBODYFÖRSÄLJNING HT - 24 - Anmälan 19 augusti

Ingå i FÖRÄLDRAGRUPPEN. Befriad från övriga åtagande förutom försäljningar. 31 december

Hjälpa till med KOMMUNIKATION & SOCIALA MEDIER. Befriad från övriga åtagande förutom försäljningar. 31 december

Admin för funktionären.se 31 december